X

“WITH FAITH AND COMPETENCE”

Pályázatok
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány (BSZA)

Projekt ismertető 

 

BBA-5.4.5/10-2019-00001 azonosítószámú „Komplex áldozatsegítési szolgáltatások az emberkereskedelem áldozatai részére” című projekt

 

A Belügyminisztérium által a Belső Biztonsági Alap felhasználására kiírt, BBA-5.4.5/10 számú felhívásra az Igazságügyi Minisztérium pályázatot nyújtott be, amelyet a Felelős Hatóság támogatásra érdemesnek ítélt meg.

 

Fentiek értelmében az Igazságügyi Minisztérium és a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, konzorciumi partneri együttműködésben BBA-5.4.5/10-2019-00001 azonosítószámú projektet valósítanak meg „Komplex áldozatsegítési szolgáltatások az emberkereskedelem áldozatai részére”(a továbbiakban: Projekt)címmel.

 

A támogatás összege 99.901.313.- Ft, azaz kilencvenkilencmillió-kilencszázegyezer-háromszáztizenhárom forint. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható költségének 100%-a, amely a Belső Biztonsági Alapból nyújtott 74.925.984.- Ft-ból (a Projekt teljes költségének 75%-a, a támogatás összegének 75%-a), azaz hetvennégymillió-kilencszázhuszonötezer-kilencszáznyolcvannégy forintból, és a Belügyminisztérium által hazai társfinanszírozásként biztosított 24.975.329.- Ft-ból (a Projekt teljes költségének 25%-a, a támogatás összegének 25%-a) azaz huszonnégymillió-kilencszázhetvenötezer-háromszázhuszonkilenc forintból tevődik össze.

 

A Projekt egy pilot program végrehajtása, amelynek megvalósítása során elsődleges feladat a komplex áldozatsegítési szolgáltatások nyújtása, amellyel az emberkereskedelem áldozatainak hatékonyabb segítését, ellátását, irányítását, reintegrációját kívánjuk megvalósítani, az emberkereskedelem áldozatául esett, legalább 50 fő részére, 24 hónapon keresztül.

 

Az Igazságügyi Minisztérium, mint az áldozatsegítés állami intézményrendszerének módszertani, szakmai irányításában közreműködő szerve, kiemelt célként kezeli az emberkereskedelem áldozatai részére az egyénre szabott támogatások biztosítását: pénzügyi segély nyújtásával, kárenyhítéssel, az áldozatok érdekérvényesítésének elősegítésével, amelynek során pszichológusi és jogi segítségnyújtást biztosít. Kiemelt cél továbbá, hogy az áldozatok elérése, segítő hálózatba integrálása megfelelően, hatékonyan működjön.

 

A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány – mint Konzorciumi Partner – az áldozatok szállítását, menekítését, elhelyezését, ellátását végzi, kiegészítő szolgáltatásokat (reintegrációs segítségnyújtás, családgondozás, pénzgazdálkodási tanácsadás) nyújt, direkt asszisztenciát, (ügyintézés a védett házon kívül) valamint utógondozást végez. A segítségnyújtást már az áldozatok menekítésével és operatív kísérésével megkezdi – saját kidolgozott protokollja szerint –. A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány négy védett házat tart fenn az ország különböző pontjain, amelyekben közel tíz éve biztosítja az áldozatok reintegrációs folyamatba történő bevonását.

 

A Projekt során kommunikációs kampánnyal kívánjuk elérni a potenciális áldozatokat, valamint tájékoztatást nyújtunk az igénybe vehető és rendelkezésre álló segítő szolgáltatások

elérhetőségeiről. Emellett célkitűzésünk a társadalom minél szélesebb rétegeinek elérése, a társadalmi tudatosság fokozása, az állampolgároknak a téma iránti érzékenyítése, figyelemfelhívás.

 

Tanulmánykötetek megírásával és széles körben elérhetővé tételével bemutatásra kerül az emberkereskedelem jelenlegi magyarországi helyzete, a külföldi tanulmányúton megismert jó gyakorlatok, végül a Projekt végrehajtása során szerzett tapasztalatokat összegző kötetet tesszük közzé.

 

A Projekt végrehajtása során rendszeresen tartunk szakmai tájékoztatókat, szakértői tapasztalatcseréket az emberkereskedelem területén működő állami szervekkel, civil és egyházi szervezetekkel.

 

A Projektnek a Konzorciumi Partnerek együttműködésben történő megvalósítását az a meggyőződés inspirálja, amely szerint az állami szervek és a civil szervezetek együttes munkájával valósulhat csak meg az emberkereskedelem áldozatait érintő olyan komplex támogatási és segítségnyújtási rendszer, amely a szolgáltatásmenedzsment és a hálózatosítás koordinációja mellett képes lehet arra, hogy az áldozatok biztonságát megteremtse, számukra megfelelő segítséget nyújtson, és elősegítse az áldozatok társadalomba való visszailleszkedését.

 

A pilot Projekt végrehajtásának eredményessége a továbbiakban megalapozhatja egy országos modell kiépítését is.

 

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020. május 1.

 

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2022. augusztus 31.

 

A 2020. május 1. és 2020. július 31. közötti időszakban az Igazságügyi Minisztérium és a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány együttműködési protokolljait dolgoztuk ki a Projekt keretein belül, 2020. augusztus 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig az emberkereskedelem áldozatai részére nyújtandó komplex áldozatsegítési szolgáltatások biztosításához. Ennek mentén a komplex áldozatsegítési szolgáltatások biztosítása 2020. augusztus 1. napjától ténylegesen is megkezdődött. 2021. szeptember 30. napjáig 40 fő, az emberkereskedelem áldozatának tekinthető személy részesült a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány és az Áldozatsegítő Központok által nyújtható szolgáltatásokban.

 

Elkészült Az emberkereskedelem jelenlegi helyzete Magyarországon” című tanulmánykötet bővített, aktualizált változata. Célunk a kötetnek az emberkereskedelem, az áldozatsegítési, jogi segítségnyújtási és pártfogó felügyelői szakterületen a civil, egyházi és állami szervezetekben dolgozókhoz a szervezetek honlapjain és közvetlen úton történő eljuttatása.

 

2020. július 15-én Projektnyitó/Projekt bemutató szakmai megbeszélést szerveztünk, az áldozatsegítéssel foglalkozó állami, civil és egyházi szervezetek képviselőinek részvételével, kiemelten az emberkereskedelem áldozatainak nyújtandó szolgáltatásokra fókuszálva. 2021. január 27-én és 2021. szeptember 14-én az Áldozatsegítő Központok koordinátorai, az Igazságügyi Minisztérium és a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány szakmai vezetői részvételével szakmai egyeztetést tartottunk a Projekt eddigi megvalósítása során szerzett tapasztalatok alapján, kiemelten érintve a Konzorciumi Partnerek eddigi és jövőbeni együttműködését.

 

A Projekt kommunikációs kampánya 2021. szeptember 1. napjával megkezdődött, 2021. november 30-ai zárónappal.

Letölthető fájlok

docx
méret: 14.64 KB
Projekt ismertető 2021. 09. 30.
pdf
méret: 1.10 MB
Az emberkereskedelem jelenlegi helyzete Magyarországon (tanulmány)
pdf
méret: 551.04 KB
BBA-5.4.5/10-2019-00001
pptx
méret: 506.05 KB
Állami áldozatsegítés
pdf
méret: 1.28 MB
Nest Communications
pdf
méret: 1.77 MB
Gál Dávid a BSZ szerepvállalásáról
pdf
méret: 337.31 KB
Projekt ismertető 2021. 07. 09.
pdf
méret: 1.40 MB
Az emberkereskedelem jelenlegi helyzete 2021. 06. 02.
Lap tetejére