X

“WITH FAITH AND COMPETENCE”

Pályázatok
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány (BSZA)


BBA-5.4.5/10-2019-00001 azonosítószámú

„Komplex áldozatsegítési szolgáltatások az emberkereskedelem áldozatai részére” című projekt

 


A kedvezményezett neve: az Igazságügyi Minisztérium és a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, konzorciumi partneri együttműködésben  


Támogató: Belügyminisztérium, Belső Biztonsági Alap


A projekt azonosító száma: BBA-5.4.5/10-2019-00001


A projekt címe:Komplex áldozatsegítési szolgáltatások az emberkereskedelem áldozatai részére


A szerződött támogatás összege:99.901.313. - Ft


A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének 100%-a, amely a Belső Biztonsági Alapból nyújtott 74.925.984.- Ft-ból (a projekt teljes költségének 75%-a, a támogatás összegének 75%-a), azaz hetvennégymillió-kilencszázhuszonötezer-kilencszáznyolcvannégy forintból, és a Belügyminisztérium által hazai társfinanszírozásként biztosított 24.975.329.- Ft-ból (a projekt teljes költségének 25%-a, a támogatás összegének 25%-a) azaz huszonnégymillió-kilencszázhetvenötezer-háromszázhuszonkilenc forintból tevődik össze.

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt egy pilot program végrehajtása, amelynek megvalósítása során elsődleges feladat a komplex áldozatsegítési szolgáltatások nyújtása, amellyel az emberkereskedelem áldozatainak hatékonyabb segítését, ellátását, irányítását, reintegrációját kívánjuk megvalósítani, az emberkereskedelem áldozatául esett, legalább 50 fő részére, 24 hónapon keresztül.

 

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:2020. május 1.

 

A projekt befejezésének tervezett határideje:2022. augusztus 31.

 

A projekt általános bemutatása:

 

Az Igazságügyi Minisztérium, mint az áldozatsegítés állami intézményrendszerének módszertani, szakmai irányításában közreműködő szerve, kiemelt célként kezeli az emberkereskedelem áldozatai részére az egyénre szabott támogatások biztosítását: pénzügyi segély nyújtásával, kárenyhítéssel, az áldozatok érdekérvényesítésének elősegítésével, amelynek során pszichológusi és jogi segítségnyújtást biztosít. Kiemelt cél továbbá, hogy az áldozatok elérése, segítő hálózatba integrálása megfelelően, hatékonyan működjön.

 

A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány – mint konzorciumi partner – az áldozatok szállítását, menekítését, elhelyezését, ellátását végzi, kiegészítő szolgáltatásokat (reintegrációs segítségnyújtás, családgondozás, pénzgazdálkodási tanácsadás) nyújt, direkt asszisztenciát, (ügyintézés a védett házon kívül) valamint utógondozást végez. A segítségnyújtást már az áldozatok menekítésével és operatív kísérésével megkezdi – saját kidolgozott protokollja szerint –. A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány három védett házat tart fenn az ország különböző pontjain, amelyekben közel tíz éve biztosítja az áldozatok reintegrációs folyamatba történő bevonását.

 

A projekt során kommunikációs kampánnyal kívánjuk elérni a potenciális áldozatokat, valamint tájékoztatást nyújtunk az igénybe vehető és rendelkezésre álló segítő szolgáltatások elérhetőségeiről. Emellett célkitűzésünk a társadalom minél szélesebb rétegeinek elérése, a társadalmi tudatosság fokozása, az állampolgároknak a téma iránti érzékenyítése, figyelemfelhívás. Tanulmánykötetek megírásával és széles körben elérhetővé tételével bemutatásra kerül az emberkereskedelem jelenlegi magyarországi helyzete, a külföldi tanulmányúton megismert jó gyakorlatok, végül a projekt végrehajtása során szerzett tapasztalatokat összegző kötetet tesszük közzé. A projekt végrehajtása során rendszeresen tartunk szakmai tájékoztatókat, szakértői tapasztalatcseréket az emberkereskedelem területén működő állami szervekkel, civil és egyházi szervezetekkel.

 

A projektnek a konzorciumi partnerek együttműködésben történő megvalósítását az a meggyőződés inspirálja, amely szerint az állami szervek és a civil szervezetek együttes munkájával valósulhat csak meg az emberkereskedelem áldozatait érintő olyan komplex támogatási és segítségnyújtási rendszer, amely a szolgáltatásmenedzsment és a hálózatosítás koordinációja mellett képes lehet arra, hogy az áldozatok biztonságát megteremtse, számukra megfelelő segítséget nyújtson, és elősegítse az áldozatok társadalomba való visszailleszkedését.

 

A pilot projekt végrehajtásának eredményessége a továbbiakban megalapozhatja egy országos modell kiépítését is.

 

A 2020. május 1. és július 31. közötti időszakban az Igazságügyi Minisztérium és a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány együttműködési protokolljait dolgozzuk ki, a 2020. augusztus 1. napjától kezdődően nyújtandó komplex áldozatsegítési szolgáltatások biztosításához, valamint elkészül a „Az emberkereskedelem jelenlegi helyzete Magyarországon” című tanulmánykötet, amelyben bemutatásra kerül az emberkereskedelem jelenlegi magyarországi helyzete, valamint megkezdjük a projekt kommunikációs kampányának tervezését is.

 

Kapcsolatfelvétel: 

Gál Dávid, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány kuratóriumi titkára: david@baptistasegely.hu

A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány telefonszáma:  +36 1 466 59 78

 

Hírek, projekt aktualitások: 

Letölthető fájlok

pdf
méret: 551.04 KB
BBA-5.4.5/10-2019-00001
pptx
méret: 506.05 KB
Állami áldozatsegítés
pdf
méret: 1.28 MB
Nest Communications
pdf
méret: 1.77 MB
Gál Dávid a BSZ szerepvállalásáról
pdf
méret: 337.31 KB
Projekt ismertető 2021. 07. 09.
Lap tetejére